Algemene voorwaarden

Door inschrijving verbindt de deelnemer zich voor onbepaalde duur aan Aikikids Shoryukai en mag het nieuwe lid deelnemen aan de aikido lessen die geschikt zijn voor haar of zijn niveau.

 

De eerste 4 lessen kunnen voor een vast gereduceerd bedrag (20,00 euro) over 2 maanden gebruikt worden. Deze lessen zullen als een proef periode gezien worden en zal op geheel eigen risico geschieden. Dit zal met een stempelkaart apart bijgehouden worden. Na deze 4 proeflessen zal de automatische lidmaatschap van start gaan mits u voor de laatste dag van de 2 maanden opzegt. De kosten per maand is 26,00 euro p.m. of 312,00 euro per jaar.

 

De overeenkomst van inschrijving en lidmaatschap is gebaseerd op 1 jaar inclusief de maanden waar eventuele vakanties in vallen. Daarna wordt het abonnement automatisch verlengd voor onbepaalde tijd. Wij garanderen minimaal 40 lesweken per jaar! Het opzegtermijn is 1 maand.

 

Na opzegging worden al uw gegevens binnen 3 maanden vernietigd
(GDPR/AVG).

 

Door inschrijving wordt de deelnemer tevens automatisch lid van Aikido Shoryukai Nederland (ASN), de overkoepelende Aikido vereniging. Hiermee is een jaarlijkse contributie verbonden van 30,00 euro (wijzigingen voorbehouden). Via de ASN ben je ook automoatisch lid van Aikido Bond Nederland (ABN). De deelnemer gaat akkoord dat gegevens op dit aanmeldformulier zullen worden opgenomen in het ledenbestand van de bond.

 

De deelnemer verklaart hierbij dat deelname aan de door Aikikids-Shoryukai gegeven lessen uitsluitend en alleen geschiedt voor eigen risico en dat in geval van schade en/of letsel de deelnemer Aikikids-Shoryukai niet aansprakelijk zal stellen voor de gevolgen daarvan.